Over het Toverbosch

Toverbosch is een goed verscholen plekje in Haagse Hout, waar je in de buitenlucht kunt spelen, je talenten kunt ontwikkelen of gewoon lekker kunt ontspannen. Vanuit het organiseren van de jaarlijkse ‘Bouwspeelplaats Mariahoeve’ en diverse moestuinprojecten in de wijk, hebben wij dit stukje grond mogen omtoveren tot een bijzondere ontmoetingsplek. Een plek waar gezinnen, maar ook volwassen individuen, met weinig middelen veel (speel)plezier kunnen beleven.

Wij vinden het belangrijk om samen met buurtgenoten een sociale en groene invulling te geven aan het programma, vanuit het principe “voor de buurt, door de buurt”, dus kom vooral met ideeën en ontdek wat er mogelijk is!

Doelstelling

Met het Toverbosch wil de stichting (io) meer samenhang in de wijk brengen, door een groene ontmoetingsplek te creëren en een laagdrempelig podium voor wijkinitiatieven.

Zo willen we graag het leven en bewegen in de buitenlucht stimuleren, met activiteiten en workshops op groen-, creatief- en bewegingsgebied, die tot de verbeelding spreken. We vinden het belangrijk dat kinderen buiten spelen, fysiek bezig zijn in en met de natuur en zo spelenderwijs belangrijke (levens)vaardigheden ontwikkelen.

Het streven is de seizoenen leidend te laten zijn voor ons programma, om zo onszelf en onze buurtgenoten dichter bij de natuur en elkaar te brengen.

Toverbosch – Creatief, Groen & Magisch

Het Team

Financiële & Professionele Ondersteuning

Toverbosch wordt extra leuk gemaakt dankzij projectmatige ondersteuning van Gemeente Den Haag, Fonds1818 en verschillende sponsoren en giften.

 

Samenwerkingspartners

Toverbosch werkt projectmatig samen met verschillende wijkpartners, waaronder Wijkberaad Mariahoeve, Lichtpuntjes van Mariahoeve, Achterban Werkt!, De Tuinen van Mariahoeve, KunstPost en Cultuurvlinder.