Over het Toverbosch

Toverbosch is een goed verscholen plekje in Haagse Hout, waar je in de buitenlucht kunt spelen, je talenten kunt ontwikkelen of gewoon lekker kunt ontspannen. Vanuit het organiseren van de jaarlijkse ‘Bouwspeelplaats Mariahoeve’ en diverse moestuinprojecten in de wijk, hebben wij dit stukje grond mogen omtoveren tot een bijzondere ontmoetingsplek. Een plek waar gezinnen, maar ook volwassen individuen, met weinig middelen veel (speel)plezier kunnen beleven.

Wij vinden het belangrijk om samen met buurtgenoten een sociale en groene invulling te geven aan het programma, vanuit het principe “voor de buurt, door de buurt”, dus kom vooral met ideeën en ontdek wat er mogelijk is!

Doelstelling

Met het Toverbosch wil de stichting (io) meer samenhang in de wijk brengen, door een groene ontmoetingsplek te creëren en een laagdrempelig podium voor wijkinitiatieven.

Zo willen we graag het leven en bewegen in de buitenlucht stimuleren, met activiteiten en workshops op groen-, creatief- en bewegingsgebied, die tot de verbeelding spreken. We vinden het belangrijk dat kinderen buiten spelen, fysiek bezig zijn in en met de natuur en zo spelenderwijs belangrijke (levens)vaardigheden ontwikkelen.

Het streven is de seizoenen leidend te laten zijn voor ons programma, om zo onszelf en onze buurtgenoten dichter bij de natuur en elkaar te brengen.

Toverbosch – Creatief, Groen & Magisch

Het Team

Historie

 • 2012

  Actief in/voor de Wijk

  Sinds 2012 zijn Victor van der Meijs en Jerney de Wilde, de initiatiefnemers van Toverbosch, actief in het Haagse Hout. In de afgelopen jaren gaven zij les op diverse scholen/locaties in de wijk en werkten mee aan diverse buurtfestivals en sociale projecten. Vanuit hun werkplaatsen in een van de panden van KunstPost, ontstond de samenwerking met De Tuinen van Mariahoeve aan diverse moestuinprojecten in de wijk en ontmoetten ze een groot deel van de buurtgenoten, die nu het vaste Toverbosch team vormen.

 • 2014

  Bouwspeelplaats Mariahoeve

  Van 2014-2017 zette deze mensen zich in om samen met KunstPost het jaarlijkse ‘Bouwspeelplaats Mariahoeve’ te organiseren aan de Schenkstrook. Dit huttendorp werd ieder jaar weer een feestelijk mini-wereldje in de natuur, waar je een aantal weken van de zomervakantie heerlijk met het hele gezin kon ‘knutselen’ met sloophout en gewoon ouderwets de hele dag buiten rondbanjeren.

 • 2016

  Samentuin de Catharinahof

  In de tussentijd realiseerden we in samenwerking met De Tuinen van Mariahoeve diverse moestuinbakken aan de Haverkamp en het Catharinaland en vervolgens de veel grotere ‘Samentuin de Catharinahof’. Deze moestuin voor de buurt, met individuele ‘partjes’ en een  gezamenlijke kruidenpluktuin en fruitpluktuin, zorgde voor zulke mooie verbindingen in de straat, dat we de smaak voor het opzetten van sociale projecten te pakken kregen.

 • 2018

  Start Toverbosch

  Zo ontstond onze wens al deze lokale projecten samen te brengen op een eigen plek, waar we niet alleen projectmatig, maar het hele jaar rond onze ideeën kunnen uitwerken. Samen met Stadsdeelkantoor Haagse Hout en Afdeling Milieu Educatie, zijn we gaan zoeken naar een geschikte plek in de wijk en is in 2018 het Toverbosch ontstaan .

Financiële & Professionele Ondersteuning

Toverbosch wordt extra leuk gemaakt dankzij projectmatige ondersteuning van Gemeente Den Haag, Fonds1818, De Tuinen van Mariahoeve, KunstPost, Cultuurvlinder en verschillende sponsoren en giften.

 

Samenwerkingspartners

Toverbosch werkt projectmatig samen met verschillende wijkpartners, waaronder Wijkberaad Mariahoeve, Lichtpuntjes van Mariahoeve, Achterban Werkt!, De Tuinen van Mariahoeve, KunstPost en Cultuurvlinder.