Over het Toverbosch

Toverbosch is een goed verscholen plekje in Haagse Hout, waar je in de buitenlucht kunt spelen, je talenten kunt ontwikkelen of gewoon lekker kunt ontspannen. Vanuit het organiseren van de jaarlijkse ‘Bouwspeelplaats Mariahoeve’ en diverse moestuinprojecten in de wijk, hebben wij dit stukje grond mogen omtoveren tot een bijzondere ontmoetingsplek. Een plek waar gezinnen, maar ook volwassen individuen, met weinig middelen veel (speel)plezier kunnen beleven.

Wij vinden het belangrijk om samen met buurtgenoten een sociale en groene invulling te geven aan het programma, vanuit het principe “voor de buurt, door de buurt”, dus kom vooral met ideeën en ontdek wat er mogelijk is!

Doelstelling

Met het Toverbosch willen we meer samenhang in de wijk brengen, door een groene ontmoetingsplek te bieden en een laagdrempelig podium voor wijkinitiatieven.

Zo willen we graag het leven en bewegen in de buitenlucht stimuleren, met activiteiten en workshops op groen-, creatief- en bewegingsgebied, die tot de verbeelding spreken. We vinden het belangrijk dat kinderen buiten spelen en dat volwassenen fysiek bezig zijn in en met de natuur en zo spelenderwijs belangrijke (levens)vaardigheden ontwikkelen of hervinden.

Het streven is de seizoenen leidend te laten zijn voor ons programma, om zo onszelf en onze buurtgenoten dichter bij de natuur en elkaar te brengen.

Toverbosch – Creatief, Groen & Magisch

Organisatievorm

‘in het Toverbosch’ is een bewonersinitiatief dat zichzelf organiseert als een vrijwilligersorganisatie. Ons terrein, welke onderdeel is van ‘Buurttuin Overbosch’ van NME Den Haag, is beschikbaar gesteld door de Gemeente Stadsdeel Haagse Hout.

Hoewel we voornamelijk werken met vrijwilligers, wordt de coördinatie en programmering op een professioneel niveau vormgegeven door ervaren workshopgevers binnen ons eigen team. Ook verrijken we ons aanbod regelmatig door gastdocenten uit te nodigen voor een specifiek project of extern advies in te winnen van lokale stichtingen als Cultuurgebaar, De Tuinen van Mariahoeve en KunstPost.

Financieën

Regelmatig wordt gedacht, omdat we op een terrein van de Gemeente zitten, we daarom ‘structurele subsidie’ zouden ontvangen voor onze activiteiten, vrijwilligers en onderhoud van het terrein. Dat is niet het geval. Vaak vragen we voor een project een activiteitensubsidie aan bij de Gemeente of andere fondsen, maar sommige activiteiten draaien volledig op vrijwillige inzet en donaties van onze bezoekers.

  • stichting De Tuinen van Mariahoeve fungeerde van 2018-2023 als intermediair voor een deel van onze aanvragen. Sinds 2024 is stichting KunstPost vaak intermediair voor aanvragen die alleen via een stichting kunnen worden gedaan.