Gezocht: Penningmeester

We zoeken een penningmeester voor het Toverbosch!
Creatief, groen en magisch
Toverbosch is een groene verborgen plek op de grens van de wijken Bezuidenhout en Mariahoeve in Den Haag. In het Toverbosch staat creatief bezig zijn, groen beleven, duurzaam bouwen en -tuinieren centraal voor kinderen en volwassenen uit de wijk.
Het is een plek waar je spelenderwijs kunt leren bouwen, groene vingers kunt ontwikkelen en in de buitenlucht bewegings-, creatieve en groene workshops kunt volgen.
Wie zijn het Toverbosch?
Toverbosch is een initiatief van de Stichting In het Toverbosch i.o.. Initiatiefnemers zijn Jerney de Wilde en Victor van der Meijs, actieve buurtbewoners die zich eerder hebben ingezet voor leefbaarheidsprojecten in de wijk, zoals Samentuin de Catharinahof (i.s.m. De Tuinen van Mariahoeve) en Bouwspeelplaats Mariahoeve (i.s.m. KunstPost).
Vanuit de Bouwspeelplaats is een vast team enthousiaste vrijwilligers ontstaan, die de basis vormen van Toverbosch en veelal bewoners van Haagse Hout zijn. We vinden het belangrijk om samen met buurtgenoten een sociale en groene invulling te geven aan het programma, vanuit het principe “voor de buurt, door de buurt”.

Voor het nieuw op te richten bestuur zijn we op korte termijn op zoek naar een enthousiaste en bekwame penningmeester met een financiële achtergrond.

Taken van de Penningmeester:

  • Geeft gevraagd en ongevraagd advies over financiële zaken en denkt actief mee over bestuurszaken.

  • Begeleidt de financiële administratie en waarborgt de continuïteit hiervan.

  • Stelt financiële overzichten op en maakt de jaarrekening en begrotingen.

  • Beheert de kas, de bankrekeningen en de eventuele spaarrekeningen.

  • Onderhoudt contacten met sponsoren en subsidieverstrekkers.

Belangstelling?

Aarzel niet en neem contact op met Jerney de Wilde via jerney@inhettoverbosch.nl of 0650591969