Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting ‘in het Toverbosch’ wordt door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI: 123456789, zie hiernaast onze bestuurlijke stukken) . Dit betekent dat financiële schenkingen voor de schenker fiscaal aftrekbaar zijn.

Giften kunnen overgemaakt worden naar rekeningnummer NL53 ASNB 0942 4355 24 t.n.v. Stichting in het Toverbosch in Den Haag.

Bestuurlijke stukken

  • Jaarverslagen

    2019 – 2020 – 2021

  • Jaarrekeningen

    2019 – 2020 – 2021

  • Jaarplan

    2019 – 2020 – 2021